JUDr. Vojtěch Mihalík - právo týkající se vína, vinařství a vinohradnictví

S ohledem na mé rodné město (Mikulov) a celkové působení na jihu Moravy se řada mých klientů rekrutuje z podnikatelů zabývajících se výrobou vína a obchodováním s touto komoditou. Za pomoci těchto zkušeností se proplétám bludištěm práva Evropské unie týka