JUDr. Vojtěch Mihalík - právo týkající se vína, vinařství a vinohradnictví

 • Brněnská (v areálu spol. KOVO Prokeš) 154/32
  69201 Mikulov
 • Sídlo
  Brněnská (v areálu spol. KOVO Prokeš) 154/32
  69201 Mikulov
 • 739228441
 • Oblíbenost: 4710

http://www.akmihalik.cz

 • Kontaktní osoba: JUDr. Vojtěch Mihalík


    Budete-li potřebovat právní pomoc či radu (nejen co se vína týče), neváhejte se na mě obrátit.

Jmenuji se Vojtěch Mihalík a vykonávám advokacii. Řeším problémy a snažím se o nápravu poškozených vztahů. Poskytuji právní služby.

V roce 2011 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Můj diplom při promoci byl založen v deskách červené barvy (prospěl s vyznamenáním). V průběhu studia jsem si odskočil do Salzburgu, kde jsem na místní Paris-Lodron Universität absolvoval jeden semestr.

V roce 2015 jsem na své mateřské univerzitě získal po obhajobě rigorózní práce titul JUDr. Jelikož se své alma mater nemohu vzdát, započal jsem se studiem občanského práva v doktorském studijním programu.


Praxe:

Již za svého studia jsem vykonával právní praxi u Mgr. Petra Houžvičky, advokáta v Břeclavi. Tato forma spolupráce vyústila v koncipientskou praxi, kdy po absolvování požadovaných tří let jsem zdárně složil advokátní zkoušku a advokacii započal vykonávat samostatně.

Právo je nejen mým zaměstnáním, ale zároveň velkým koníčkem. Neustále se v tomto oboru vzdělávám, sleduji moderní trendy a zkušenosti kolegů, studuji odbornou literaturu a sám občas příspěvek k některému z právních problémů, které mě zaujmou, vytvořím. Nebojte, jsem aktivní i v dalších oblastech. Mezi mé hobby patří literatura, příroda, cestování, skauting, horochození, sport (zejm. český lakros, badminton a horské kolo) a samozřejmě také víno.

V případě potřeby vládnu i cizími jazyky – zejména německy, o něco méně pak anglicky (na zlepšení však pracuji).

Zajímám se i o věci veřejné, a proto jsem se v roce 2014 v rámci Sdružení nezávislých kandidátů Mikulovští účastnil voleb do zastupitelstva města Mikulov. Volby dopadly pro mě i samotné město úspěšně a v současnosti vykonávám funkci radního, což se pozitivně odráží i na mých zkušenostech a znalostech, které zároveň využívám při své advokátní praxi.

V roce 2015 jsem se v celostátní a celojustiční soutěži právník roku umístil na 3. místě v kategorii talent roku. Soutěže se míním zúčastnit i v následujících ročnících, neboť ji pochopitelně chci vyhrát:)


Co Vám mohu nabídnout: 

§ 3 odst. 2 zákona o advokacii praví, že advokáti poskytují právní služby ve všech věcech. Advokát by tedy měl znát perfektně celý právní řád, tento musí umět interpretovat a erudovaně aplikovat. Moderní společnost však dospěla do stavu, kdy je přesvědčena, že problém je vyřešen přijetím právního předpisu, následkem čehož naše životy ovlivňuje tak neuvěřitelné množství norem, že nemůže být v silách kteréhokoliv právníka se v nich vyznat tak, aby ve všech oblastech byl schopen poskytovat perfektní právní službu. Mám za to, že v případě advokacie je třeba se specializovat a v oblasti specializace pak dosahovat výborných výsledků. Touto cestou se snažím vydat při své praxi i já. 

I přes výše uvedené uvádím, že pokud mne navštívíte s jakýmkoliv právním problémem, budu se Vašemu požadavku snažit vyhovět za nejlepšího vědomí a svědomí, kdy jsem schopen nastudovat každou požadovanou právní oblast, příp. jsem připraven Váš případ doporučit kvalifikovanějšímu odborníkovi.

S ohledem na mé rodné město (Mikulov) a celkové působení na jihu Moravy se řada mých klientů rekrutuje z podnikatelů zabývajících se výrobou vína a obchodováním s touto komoditou. Za pomoci těchto zkušeností se proplétám bludištěm práva Evropské unie týkajícím se této problematiky a získávám dovednosti v této oblasti.


Ceník:

Odměnu za moje služby a poskytovanou právní pomoc je možno určit hned několika způsoby, a to na základě dohody dle Vaší libosti. Více se dozvíte na ?http://www.akmihalik.cz/index.php/odmena-advokata

Kontaktovat dodavatele