Hledáte zaměstnání?

Popis pozice

Kontaktní informace na žadatele

Po zveřejnění Vaší nabídky práce bude Váš životopis rozeslán všem vinařům v databázi.
Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Petra Burianová IČO: 70904031, Kobylí 78, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zobrazit více
Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem zaslání odpovědi třetí osobně a to po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (IV) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (VI) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (VII) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.