B&P Research s.r.o. - dotace

Připravujeme komplexní analýzy legislativy a dotačních příležitostí i strategické dokumenty nezbytné pro přípravu konkrétních projektových záměrů. V analýze dotačních příležitostí, nejen hodnotíme všechny dostupné možnosti financování z evropských, národních i krajských zdrojů, ale doporučíme i nejvýhodnější nastavení vašeho projektu.

Připravujeme dva druhy monitoringu. Dotační monitoring se zaměřuje na možnosti financování konkrétních projektových záměrů z veřejných zdrojů. Sledujeme evropské, národní i krajské dotační programy. Legislativní monitoring poskytuje informace o aktuálním dění v EU.

Zprostředkováváme dotace nejen ze strukturálních fondů a komunitárních programů EU, ale i z dalších zdrojů (národní a krajské dotace, norské fondy atd.). Zajišťujeme poradenství a tvorbu projektových záměrů, zpracováváme a podáváme žádosti. Klienty provádíme celým dotačním procesem.

Zajišťujeme podporu při organizování zadávacích a výběrových řízení, ať už jde o veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. nebo o výběrová řízení zadávaná podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých dotačních titulů či interních předpisů zadavatele.

Budeme pro vás zajišťovat pravidelný monitoring dotačních příležitostí. Na základě vašich priorit nastavíme a zformulujeme projektový záměr dle pravidel a hodnoticích kritérií dostupných dotačních příležitostí. Zanalyzujeme výhody a nevýhody jednotlivých dotačních titulů, vypočítáme bodové hodnocení projektu a vyhledáme rešerše podobných projektů. Následně připravíme a podáme projektové žádosti a po přidělení dotací budeme vaše projekty administrovat.

Klientům poskytujeme komplexní servis služeb, od poradenství, přes podání žádosti, až po finální administraci projektu. Propojujeme dotační příležitosti se strategiemi rozvoje a měnící se legislativou. Dbáme na pravidelný kontakt s našimi klienty a ke každému z nich přistupujeme individuálně.

Hlavní analytička Anna Michalčáková vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně a dlouhodobě se věnuje zemědělské politice EU. Podílela se mj. na informačním projektu Ministerstva zemědělství Agri ČR+ a publikuje články v odborných zemědělských periodicích.

Pravidelně sledujeme události v evropské legislativě a její dopad na  ČR, resp. zemědělce. S pomocí analýzy dopadů legislativy v konkrétní oblasti dokážou zemědělci předvídat příští události a souvislosti, které ujasní jejich investiční priority a zlepší kvalitu řízení vaší společnosti. Spolupracujeme i s Asociací soukromého zemědělství ČR.

 

Mezi naše klienty patří především malé a střední podniky, zemědělci, obce a města. Naši analytici mají dlouholeté zkušenosti. Od vstupu ČR do EU v květnu 2004 pravidelně dodáváme analýzy a monitoring EU nejen europoslancům, ale i národním politikům, orgánům státní správy a samosprávy či soukromým firmám. Od roku 2008 pravidelně vypracováváme monitoring, analýzy i další materiály, které uveřejňuje informační server Euroskop provozovaný Úřadem vlády České republiky.

 

Připravujeme komplexní analýzy legislativy a dotačních příležitostí. Zprostředkováváme dotace z EU i z národních zdrojů. Připravíme studie proveditelnosti, zkonzultujeme projektový záměr s příslušnými úřady a podáme za vás kompletní žádost o dotaci. Po přidělení dotace zadministrujeme celý projekt a zkompletujeme projektové materiály pro archivaci. Zajišťujeme podporu při organizování zadávacích a výběrových řízení. Pořádáme také kurzy a školení týkající se agendy EU a dotačních příležitostí

 

 

 

Kontaktovat dodavatele