Lhůta pro podání přehledů se blíží. Přehled pro Českou správu soc. zabezpečení můžete podat i online

Vytvořeno: 02. 04. 2019

Zaměstnanci, Daně a poplatky

Lhůta pro podání přehledů se blíží. Přehled pro Českou správu soc. zabezpečení můžete podat i online

Každý vinař stejně jako ostatní osoby samostatně výdělečně činné musí podat místní správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. Tento přehled můžete podat osobně, nebo jej odeslat online. Jak na to se dozvíte v našem článku.

Do kdy musím podat přehled?

Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení, stejně jako pro zdravotní pojišťovnu, musíte na příslušný úřad odevzdat do měsíce a jednoho dne od podání daňové přiznání, tzn. nejpozději do 2. května 2019. Pokud jste daňové přiznání svěřili do rukou daňového poradce, přehled o příjmech a výdajích z vašeho vinařského podnikání stačí podat do 1. srpna 2019. Úřady o tom ale musíte informovat nejpozději do 30. dubna 2019.

Jak podat přehled online?

Přehled o příjmech a výdajích můžete vyplnit a podat přímo přes ePortal ČSSZ, který vám tuto každoroční povinnost ulehčí svými automatickými výpočty. Ušetříte si tak případné problémy se špatnými propočty.

Na ePortál se nemusíte nijak registrovat, pokud však vlastníte datovou schránku nebo Národní identitní autoritu, získáte několik výhod. Ve formuláři se automaticky vypíšou vaše identifikační údaje, také si jej v jakékoliv fázi můžete uložit a stáhnout do vašeho počítače. Vyplněný tiskopis se dá odeslat prostřednictvím datové schránky, nebo přes ePortál ČSSZ formou Národní identitní autority.

Když přehled za vinaře podává jiná zastupující osoba

Zastupující osoba je fyzická či právnická osoba (například externí účetní firma), která na základě zmocnění za vinaře (i jiné OSVČ) zpracovává agendu, která se pojí s ePodáním.

Pokud chcete svěřit ePodání přehledu do rukou někoho jiného, musíte místní správu sociálního zabezpečení s touto skutečností obeznámit. K tomu můžete použít tiskopis, který je určen k pověřování jiných subjektů k zasílání ePodání ČSSZ.

Ve formuláři vyznačte rozsah zmocnění a odešlete jej opět formou datové schránky, nebo přes Národní identitní autoritu.

Můžete použít i plnou moc

Kromě výše uvedeného formuláře se dá využít i plná moc. V té ale musíte oznámit, k jakým úkonům přesně plnou moc udělujete. Zaslat ji můžete elektronicky, ale Česká správa sociálního zabezpečení si v případě podezření může ověřit, zda a v jakém rozsahu vinař plnou moc udělil.


Zdroj: redakce PVV www.pracevevinarstvi.cz

Počet zhlédnutí: 2295

Další články, co stojí za přečtení

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru novinek.