Letní zaměstnávání studentů v zemědělství

Vytvořeno: 01. 08. 2019

Zaměstnanci, Daně a poplatky

Letní zaměstnávání studentů v zemědělství

Léto je tady, v oblasti zemědělství je potřeba každá pomocná ruka a mnoho vinařů proto přijímá brigádníky z řad studentů. Připravili jsme si pro vás přehledný článek, kde se dozvíte, jakou smlouvu jim nabídnout a podmínky, které se pojí se zaměstnáváním studentů.

Jaký nabídnout pracovní poměr?

V rámci letní brigády můžete nabídnout dva typy poměrů: dohodu o pracovní činnosti, nebo dohodu o provedení práce. Obě smlouvy mají stejné podmínky jako běžný pracovní poměr, jen se liší v pár bodech:

● Odstupné,

● pracovní doba a doba odpočinku,

● překážky v práci na straně zaměstnance,

● skončení pracovního poměru,

● odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Zaměstnanec, který s vámi uzavře dohodu o provedení práce, nesmí přesáhnout limit 300 hodin v kalendářním roce. Pozor! Započítávají se zde i hodiny práce, kterou váš zaměstnanec tento rok odpracoval na základě jiné DPP.

Pokud si brigádník vydělá měsíčně do 10 000 Kč, nemusí ani jeden z vás z tohoto smluvního závazku odvádět sociální ani zdravotní pojištění. A jestli váš pracovník podepíše daňové prohlášení, netýká se ho ani 15% daň z příjmů, protože ji pokryje sleva na poplatníka, případně sleva na studenta. Příjmy u jednoho zaměstnavatele z více dohod se sčítají.

Dohodu musíte sjednat písemně a musíte v ní uvést typ úkolu, výši odměny, rozsah práce, na jak dlouho se dohoda uzavírá a doba, během které má zaměstnanec úkol splnit.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Brigádník, se kterým podepíšete dohodu o pracovní činnosti, může během roku překročit 300 hodin, ale nesmí odpracovat více než polovinu běžného pracovního týdne (většinou 20 hodin týdně).

Odvádění sociálního a zdravotního pojištění se vám vyhne, pokud si student měsíčně vydělá do 3 000 Kč. Když zaměstnanec podepíše daňové prohlášení, také nemusí platit 15% daň z příjmů po uplatnění slevy na poplatníka a slevy na studenta.

I zde se dohoda musí sjednat písemně a musí v ní být typ práce, pracovní doba a informace, na jak dlouho se dohoda uzavírá.

Kdy můžu zaměstnat mladistvého?

Při najímání brigádníků myslete na jednu věc, a to že studenty dělíme na dospělé a mladistvé (žáci do 18 let). Zatímco dospělé při práci omezuje pouze typ úvazku, u mladistvých do jejich pracovního vztahu vstupuje zákon, který určuje podmínky, za kterých ho mohou vykonávat.

Kdy a jak dlouho smí mladistvý pracovat?

Základní podmínkou pro uzavření smlouvy není jen jeho věk (15 let), ale také ukončená povinná školní docházka. V praxi to znamená, že pokud deváťák dostane vysvědčení 30. června, do práce může nastoupit nejdříve 1. července.

Podle zákoníku práce nemůže nezletilý v zaměstnání strávit víc než 8 hodin denně a za týden tato doba nesmí překročit 40 hodin. Tato doba se u všech zaměstnavatelů sčítá, proto je nutné kontrolovat, zda si mladistvý nevydělává ještě jinde než ve vašem vinařství. Jako ochranu si proto od něj vyžádejte čestné prohlášení. Osoba mladší 18 let také ze zákona nesmí být v práci přesčas (ani v případě, že se s ní domluvíte).


Důležité informace na závěr: Pracovní poměr mohou kdykoliv zrušit zákonní zástupci nezletilého a také s ním nesmíte uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti. Kdyby se tak stalo, dokument je neplatný.


Potřebujete poradit s výrobou vína, prodejem nebo marketingem? Vyberte si z naší databáze specializovaných firem pro vinaře.

Počet zhlédnutí: 2280

Další články, co stojí za přečtení

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru novinek.