Kurz Řez révy vinné

Vytvořeno: 03. 01. 2023

Kurzy, školení

Kurz Řez révy vinné


V kurzu získáte sebevědomí a kuráž nebát se stříhnout do révového keře. Dozvíte se spoustu informací o řezu révy vinné a v praktické části si tuto dovednost vyzkoušíte a osvojíte.


Cíl kurzu


Seznámit posluchače se základními styly vedení révy a se soudobým běžným způsobem řezu keřů révy i prakticky ve vinici.

Kurz Vám umožní získat základní dovednosti a praktické znalosti řezu révy vinné. Získáte sebevědomí a kuráž nebát se stříhnout do révového keře a poznatky, co se bude dít v následujícím roce. Teoretická výuka bude vhodně spojená s praktickými ukázkami řezu přímo ve vinici vzdálené cca 500 metrů od výukové místnosti. Absolventi by měli zvládnout tzv. Guyotův řez (tj. řez na plodný tažeň a zásobní čípek) na dnes nejběžnějším systému vedení, tj. střední Rýnsko-Hessenské vedení s vodorovně vyvázaným tažněm.


Komu je kurz určen


Kurz je určen zájemcům a milovníkům vína jak z řad laiků a nadšenců, tak i malovinařům a pracovníkům ve vinohradnicko-vinařském oboru.


Obsah kurzu


V rámci teoretické výuky budou probrána následující témata:

Řez révy – principy řezu u révy vinné.

Pěstitelské tvary – současné styly vedení révy.

Pěstitelské tvary révy od historie po současnost.

Praktická část se uskuteční ve vinici ZF Mendelu, Ústavu vinohradnictví a vinařství, kde se pěstuje celá řada odrůd (je zde umístěn genofond révy ČR) a je zde k vidění i několik stylů vedení révy (Rýnsko-Hessenské, Na hlavu a Vertiko).


Pomůcky:

Je třeba vzít si zahradnické nůžky, teplé oblečení, obuv, popř. rukavice.

Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a vyučující Ing. Radek Sotolář, Ph.D. působí jako asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství: odborný garant a vyučující předmětů Vinohradnictví I a II, Vinohradnické praktikum, Agrotechnika révy vinné a Mezinárodní vinohradnictví a vinařství. Působí dlouhodobě jako lektor řady kurzů např. Sommelier, Vinařský průvodce, školení degustátorů atd. Také se podílí na řadě projektů a grantů či publikační činnosti.


Rozsah kurzu

1 denní, 7 vyučovacích hodin

teoretická i praktická část bude probíhat v Lednici – Ústav vinařství a vinohradnictví AF MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice


Termín kurzu

27. 1. 2023 – obsazeno

nebo

3. 2. 2023 – obsazeno

přijímáme náhradníky na oba termíny, v tom případě také prosíme o vyplnění přihlášky


Cena kurzu

2 100 Kč

V ceně je zahrnut také oběd.


Výstup kurzu:

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Podmínky účasti

zaslání přihlášky PŘIHLÁŠKA ZDE

úhrada účastnického poplatku


Kontakty

Organizační zajištění

Zdeňka Šobová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 218

sobova@mendelu.cz


Odborný garant kurzu

Ing. Radek Sotolář, Ph.D.

Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

+420 519 367 255

radek.sotolar@mendelu.cz

Akademický pracovník – asistent – vědecko-výzkumný pracovník – Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)


PŘIHLÁŠKA ZDE


Počet zhlédnutí: 1154

Další články, co stojí za přečtení

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru novinek.