Zloději hroznů... jak se bránit?

Vytvořeno: 14. 10. 2019

Vinohradnictví

Zloději hroznů... jak se bránit?

Vinař musí během roku bojovat s různými nástrahami. Jednou z nich jsou i zloději ve vinicích. Ke krádežím nedochází jen na podzim, kdy se kradou hrozny, ale bohužel také na jaře, kdy dochází ke krádežím sazenic révy vinné.V minulosti platilo, že po zaražení hory, které se konalo obvykle kolem svátku svatého Vavřince (10. srpna), ustaly všechny práce ve vinohradě a už záleželo jen na přírodě. Do vinohradu směl vkročit pouze vinař, těhotné ženy a nemocní. Vinohrady hlídali hotaři a tresty za krádež hroznů se různily od vesnice k vesnici – od vyplacení škody až po setnutí hlavy.


Dnes jsou postihy nastaveny trochu jinak. Pro začátek je třeba pochopit rozdíl mezi přestupkem a trestním činem. 


Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. 


Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Tímto zákonem se pak rozumí zákon č.40/2009 Sb. Trestný čin a přestupek mají hodně společného. Přestupek se odlišuje především nižším stupněm škodlivosti pro společnost a také za přestupek nelze uložit sankci odnětí svobody.Krádeže hroznů ve vinici je možné posoudit jako přestupek proti majetku, kterého se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží; anebo jako trestný čin krádeže, kterého se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Finanční hranice toho, zda se jedná o přestupek anebo trestní čin je stanovena na 5 000 Kč. Vyházíme-li z průměrné ceny výkupu hroznů za posledních pár let, která se pohybovala kolem 15 Kč za 1 kg hroznů, vychází, že krádež hroznů na vinici bude považována za trestní čin, pokud pachatel odcizí více než 300 kg hroznů.


Je na uvážení vinaře, zda případnou krádež hroznů nahlásí Policii ČR. Dojde-li ke krádeži na vinici, měl by vinař alespoň hrubým odhadem vyčíslit škodu a pokud je škoda vyšší něž 5 000 Kč oznámit podezření ze spáchání trestného činu. Přistihne-li vinař zloděje při činu, je vinař oprávněn zloděje zadržet a musí jej bezodkladně odevzdat policejnímu orgánu. K omezení svobody je oprávněn kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění totožnosti pachatele, k zamezení jeho útěku nebo k zajištění důkazů.


Krádeže ve vinici se dějí každý rok (naštěstí ne v nijak intezivní formě) a není to pro vinaře příjemná situace. Je však na uvážení vinaře, zda případnou krádež hroznů nahlásí Policii ČR a podstoupí tak nutné kolečko papírování i za rizika, že případ bude odložen z důvodu nedostatku důkazů a chybějícího pachatele.


Počet zhlédnutí: 2799

Další články, co stojí za přečtení

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru novinek.