Program rozvoje venkova - dotační program pro vinaře

Vytvořeno: 11. 12. 2018

Novinky

Program rozvoje venkova - dotační program pro vinaře

Evropská unie poskytuje řadu dotací a nabízí je i vinařům. V současné době běží projekt Program rozvojevenkova, na který bylo vyhrazeno 3,5 miliard eur (více než 96 miliard korun). Sepsali jsme pro vás informace, které by vás mohly ohledně dotačního programu zajímat.

Hlavní cíl programu

Program si dává za cíl obnovit, zachovat a zlepšit ekosystémy, které závisí na zemědělství. Toho chce docílit
 prostřednictvím agroenvironmentálních opatření, investicemi do konkurenceschopnosti a inovacemi zemědělských podniků. Také se snaží podpořit vstup mladých lidí do zemědělství či krajinné infrastruktury.

Investice do zemědělských podniků

V rámci této dotace lze získat až 90 milionů korun, které se dají použít na stavby a technologiev živočišné výrobě, stavby a technologie pro rostlinnou u výrobu, peletárny, pořízení specifickýchmobilních strojů, které jsou určeny k zemědělské výrobě či na nákup nemovitostí. O dotaci smí žádat podnik
 jakékoliv velikosti.

Pokud chcete dotaci získat, nesmíte ji využít pouze pro zateplení budovy, náklady na specifické mobilní stroje 
 pro živočišnou výrobu, nesmí tvořit více než 49 % celkových nákladů a nakoupené technologie nesmí sloužit 
 k výrobě elektrické energie. Naopak musíte projekt uskutečnit mimo území Prahy

Zahájení činnost mladých zemědělců

Dotaci (až ve výši 1 250 000 Kč) lze využít pro stavby a technologie pro rostlinnou výrobu, mobilní stroje určeny pro zemědělskou prvovýrobu (lze i traktory), maximálně 45 % podpory) Dále nákup zemědělských nemovitostí, sadby a osiva pro přímou spotřebu podniku (maximálně 10 % podpory), hnojiv a prostředků k ochraně rostlin pro přímou spotřebu v podniku (maximálně 10 % podpory). Projekt však musí být realizován mimo území města Prahy.

Na dotaci mají nárok mikropodniky (0-9 zaměstnanců) a malé podniky (10-49 zaměstnanců). Žadatel nesmí 
 přesáhnout věk 41 let, v minulosti získal minimální zemědělskou kvalifikaci a zemědělskou činnost zahájil 
 poprvé jako vedoucí podniku.

Jak to vypadá v roce 2018?

Pro rok 2018 skončilo minulý týden podávání žádostí o dotací. Jedná však program na období 2014-2020, a proto je velice pravděpodobné, že proběhne během příštího roku další kolo příjmu žádostí o dotaci. Součástí programu rozvoje venkova jsou také nejrůznější vzdělávací akce. O všem vás budeme pravidelně  informovat na našem blogu.Autor: Redakce www.pracevevinarstvi.cz


Počet zhlédnutí: 3081

Další články, co stojí za přečtení

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru novinek.