Prezident Svazu vinařů vyráží do boje proti zákazu chválit dobré víno

Vytvořeno: 11. 02. 2020

Vinařství

Prezident Svazu vinařů vyráží do boje proti zákazu chválit dobré víno

Valná hromada Svazu vinařů ČR, který reprezentuje vinaře a vinohradníky z celé České republiky, drtivou většinou potvrdila ve funkci stávajícího prezidenta JUDr. Tibor Nyitraye na další čtyřleté funkční období.Kromě dlouhodobého hájení zájmů celého vinařského odvětví bude jeho hlavním úkolem uhájit možnost propagace a prezentace moravských a českých vín a na ně navázané kultury před pokusy o nekompromisní zákaz reklamy na alkohol.


„víno a kultura pití vína má u nás tisíciletou tradici a patří mezi největší hodnoty nejen Jihomoravského kraje. Nejen jako reprezentanta vinařů, ale i mě osobně se hluboce dotýkají snahy líčit Čechy a Moravany jako národ alkoholiků, jako jakési lidské trosky, které si sami se sebou nevědí rady a kterým musí začít životy řídit stále nové a nové státní nařízení a zákazy. Každý, kdo někdy jižní Moravu navštívil, musí nepoctivost takových tvrzení vidět,“ sdělil JUDr. Tibor Nyitray, staronový prezident Svazu vinařů.


„Bohužel případný zákaz propagovat nejen víno, ale i akce s ním spojené, a mít tak možnost ukázat, v čem spočívá kvalita toho našeho moravského a českého, by existenciálně ohrozil všechny naše vinaře a s nimi celý Jihomoravský kraj. Na místo našich vín by totiž nenastoupila blahodárná pramenitá voda a z národa alkoholiků by se nestal národ uvědomělých asketů. Právě naopak. Kvalitní moravské a české víno by nahradilo víno, které propagaci nepotřebuje – víno nejlevnější, víno nekvalitní, víno, kterého se za minimální cenu v zahraniční zbavují,“ dodal Nyitray.


Vedle pokusů o zákaz propagace vína se Svaz vinařů dále zaměří na problematiku černého trhu s vínem, který se mu ve spolupráci se zákonodárci daří poslední roky výrazně snižovat, a dokončit návrh „Apelačního systému” v České republice. V neposlední řadě pak bude Svaz vinařů aktivně pomáhat vinařům s podporou nových výsadeb, bojem se škůdci a stále citelnějším suchem.


Valná hromada provedla volbu všech orgánů z důvodu uplynutí funkčního čtyřletého období. Ve funkci viceprezidenta pro Moravu byl opět zvolen Ing. Josef Svoboda ze společnosti BOHEMIA SEKT a do funkce viceprezidentky pro Čechy byla jmenována Ing. Liana Hrabálková z Vinařství Ludwig. Svaz vinařů dále rozšířil počet členů představenstva o UNIE ENOLOGŮ ČR a spolek MLADÍ VINAŘI.


Členové za jednotlivé vinařské podoblasti.

Slovácká - Ing. Bořek Svoboda (Sdružení vinařů slovácké podoblasti)

Velkopavlovická - Ing. Jakub Šamšula (ČTVRTEČNÍCI, Čejkovice)

Mikulovská - Mgr. Ing. Marek Šťastný (Sdružení vinařů mikulovské podoblasti)

Znojemská - Ing. Stanislav Lancouch (VOC Znojmo),


Členové z řad celé členské základny

Ing. Pavel Filipovszki (Vinařství LAHOFER, a.s.)

Ing. Luboš Oulehla

Ing. Tomáš Martinec (Zemědělská, a.s. Čejkovice)

Ing. Jan Stávek, Ph.D.


Jmenovaní členové představenstva vinařskými spolky s pevným místem v představenstvu

Ing. Liana Hrabálková – Cech českých vinařů, z.s.

Ing. Hynek Holánek – MORAVÍN – svaz moravských vinařů

Ing. Pavel Vajčner – Vinařská unie ČR

Ing. Michal Mlejnek – Spolek EKOVÍN

Ing. Alois Tománek, CSc. – Sdružení šlechtitelů révy vinné, z.s.

Doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. – UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.

Ing. Kamil Prokeš, Ph.D. – MLADÍ VINAŘI, z.s.


Členové dozorčí rady

Ing. František Mádl – předseda

Ctirad Králík

Ing. Ladislav Musil


Valná hromada projednala návrh činnosti v roce 2020 a rozhodla o následujících bodech:


A. V rámci problematiky černého trhu s vínem trvají požadavky na:


V případě zahájení práce na změně Vinařského zákona a jiné legislativy navrhnout ve spolupráci s ÚKZUZ systém verifikace hlášení o produkci, sběru, nákupu a jejich křížovou kontrolu, navrhnout rozdělení subjektů na trhu na výrobce a obchodníky s povinností označení firmy - obchodního názvu, navrhnout legislativní zákaz poskytovat státní podpory, pro subjekty, kterým bylo opakovaně prokázáno falšování vína


V rámci příprav zavedení e-VDO na úrovni EU monitorovat stav příprav a při zveřejnění návrhů zaujmout stanovisko


B. V rámci problematiky vinohradnictví a vinařství se zaměřit na:


Dokončit návrh „Apelačního systému” v České republice


Monitorovat legislativní proces zákona o regulaci reklamy a pádnými argumenty ve spolupráci se sektorovými kolegy (pivo, líh) prosadit zachování stávajícího stavu.


Prosazovat udržení a prohlubování podpor na novou výsadbu (1 % plochy) a výsadbu z bývalé státní rezervy jako součást protierozního opatření a umožnit restrukturalizaci na státní půdě


Aktivně pracovat na novém Programu rozvoje venkova udržet pro následující programovací období a dále rozvíjet opatření 4.1.1. a 4.2.1. pro pěstitele a zpracovatele hroznů révy vinné


Monitorovat a prosadit obdobné podmínky restrukturalizace vinic a investic v rámci SOT s vínem


Monitorovat a prosadit obdobné podmínky v rámci AEKO opatření IP – réva vinná 2020+

¨

Monitorovat legislativu mysliveckého zákona a jeho prováděcích předpisů a zde prosazovat ustanovení na maximální snížení stavů zvěře v honitbách, kde jsou kulturou vinice, a dále zapojit myslivecké sdružení do spolupráce či spolufinancování minimálních ochran před poškozením zvěře


Prosazovat vytvoření udržitelných a rozvojových podmínek pro rozvoj šlechtění a udržování genetického fondu.


Udržovat spolupráci s JMK


Prosazovat rozšíření podpory kapkové závlahy jednotlivcům a rozšíření a rekonstrukci základních závlahových systémů


Prosazovat zabezpečení přebytku vody v povodí Moravy a Dyje


Ve spolupráci s Ing. P. Lacinou podporovat a rozvíjet akci „Vinaři jdou na dřeň"


Zdroj: www.jihomoravskenoviny.cz , www.svcr.cz

Foto: www.svcr.cz

Počet zhlédnutí: 2349

Další články, co stojí za přečtení

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru novinek.