PGRLF přijímá opatření na podporu českých zemědělců

Vytvořeno: 27. 03. 2020

Novinky

PGRLF přijímá opatření na podporu českých zemědělců


Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. přijala opatření k podpoře zemědělců, jejichž podnikání je ohroženo v souvislosti se současnou krizovou situací související s šířením nákazy COVID-19.


Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. si je vědoma nastalé situace na českém trhu, a s tím spojenou potřebu českého zemědělství. PGRLF se proto ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství zapojilo do větší podpory tohoto klíčového sektoru a přijalo nová opatření.


„Vzhledem k tomu, že produkce a výroba potravin je naprosto zásadní pro zvládnutí krizové situace kolem pandemie koronaviru, přicházíme s nástroji, které pomohou udržet české zemědělství v chodu. Je například nezbytné zachovat veškeré plánované podpory pro všechny sektory v původně chystané výši. Pro zemědělství a potravinářství jsme připravili výraznénavýšení finančních prostředků u existujících programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

¨

„Chceme maximálně vyjít vstříc našim klientům v této krizové době. Jejich požadavky budeme individuálně posuzovat, abychom jim pomohli co možná nejvíce eliminovat negativní dopady na jejich podnikání. Pro tyto účely bude pro rok 2020 z Ministerstva zemědělství navýšen rozpočet společnosti PGRLF o 1 mld. Kč,“ dodal předseda představenstva PGRLF,Vladimír Eck.


Celé znění tiskové zprávy naleznete v příloze.


Mgr. Barbora Šenfeldová

tisková mluvčí

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

(PGRLF)

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín

www.pgrlf.cz

tel: 720 032 653


Zdroj: www.svcr.cz


Počet zhlédnutí: 1642

Další články, co stojí za přečtení

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru novinek.