Jaké podmínky souvisí se zaměstnáváním cizinců?

Vytvořeno: 06. 01. 2019

Zaměstnanci, Daně a poplatky

Jaké podmínky souvisí se zaměstnáváním cizinců?

Míra nezaměstnanosti v současné době dosahuje velmi nízkých hodnot, a tak není divu, že se zaměstnavatelé začínají ohlížet po pracovnících v zahraničí. Chcete ve svém vinařství také zaměstnat cizince? Přečtěte si náš článek, kde se dozvíte zajímavé informace z této oblasti.

Zaměstnávání občanů z Evropské unie

Od vstupu do Evropské unie její občané nepotřebují žádné vízum ani jiná povolení, aby mohli pracovat v České republice. Stačí jim pouze platný občanský průkaz nebo pas. Váš nový zaměstnanec se musí pouze ve lhůtě 30 dní od svého příjezdu ohlásit cizinecké policii. V případě, že se jeho pobyt v České republice protáhne na delší dobu než 3 měsíce, musí zažádat o potvrzení o přechodném pobytu.

Z vaší strany je pouze nutné, abyste písemně informovali krajskou pobočku Úřadu práce o skutečnosti, že zaměstnáváte cizince.

Zaměstnávání občanů mimo Evropskou unii

Do svého vinařství můžete najímat i zaměstnance, kteří nejsou občany Evropské unie. Pracovat pro vás může člověk, který obdržel pracovní povolení v podobě zaměstnanecké nebo modré karty. Těmto zaměstnancům jste povinni ze zákona poskytnout stejné pracovní a mzdové podmínky jako občanovi České republiky.

Se zaměstnáváním cizinců, kteří nejsou občany Evropské unie, se pojí několik byrokratických povinností:

  • Musíte informovat krajskou pobočku Úřadu práce o volném pracovním místě a dodat jeho popis.
  • Musíte souhlasit se zveřejněním volných pracovních míst do centrální evidence pracovních nabídek pro držitele zaměstnanecké či modré karty. Také musíte odsouhlasit uveřejnění nahlášené pracovní pozice minimálně po dobu 30 dní od informování krajské pobočky Úřadu práce.
  • Musíte vést evidenci cizinců, které zaměstnáváte, včetně kopie dokladů, které prokazují oprávnění pobytu na území České republiky (Tyto doklady pak musíte uchovávat ještě tři roky po skončení pracovního poměru s cizincem.).

Dále jste povinni zajistit vlastníkům zaměstnanecké karty minimální 15hodinovou týdenní pracovní dobu a mzdu, která nesmí být pod hranicí minimální mzdy (v roce 2019 činí hodinová sazba 79,80 Kč, celková minimální mzda pak dosahuje výše 13 350 Kč). Pokud pro vás pracuje zaměstnanec s modrou kartou, musíte mu zaručit roční hrubou mzdu ve výši 1,5 násobku průměrné roční hrubé mzdy. Za období 1. května 2018 - 30. dubna 2019 je v Česku průměrná roční hrubá mzda vyčíslena na 354 048 Kč.

Kdy není nutné mít pracovní povolení?

U některých cizinců ze zemí mimo Evropskou unii není potřeba pracovní povolení. Týká se to cizinců, kteří:

  • Mají v České republice trvalý pobyt,
  • získali azyl nebo doplňkovou ochranu,
  • jejichž práce na našem území nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jedná se zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce,
  • pracují v mezinárodní dopravě a k výkonu práce v České republice byli vysláni zahraničním zaměstnavatelem,
  • se v České republice soustavně připravují na budoucí povolání,
  • kteří byli vysláni do České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem se sídlem v jiném členském státu Evropské unie,
  • jejichž výkon práce na našem území je v zájmu České republiky.

Pokud ve svém vinařství plánujete najímat cizince, který nepotřebuje povolení pro práci v České republice, je vaší povinností písemně informovat krajský Úřad práce o této skutečnosti. 


Čtěte také článek: Jak se změní mzdy v roce 2019, které se také týkají vinařství?


Zdroj: Redakce PVVPočet zhlédnutí: 2710

Další články, co stojí za přečtení

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru novinek.