Tryskání sklepů

 

CO ZNAMENÁ TRYSKÁNÍ PÍSKOVÁNÍ?
Tryskání je technologie, díky které lze dosáhnout velmi vysoké úrovně vyčištění povrchů všech materiálů používaných ve stavebnictví. Každá z technologií má své přednosti. Správná volba technologie tedy vždy závisí na konkrétním požadavku zákazníka. Tryskat je možno jak v exteriéru, tak i v interiéru, naše firmy je vybavena vysokoúčinným odsáváním.


Tryskání – pískování

Tryskání (pískování) je technologie opracování různých tvrdých povrchů a materiálů proudem jemných částic. Tryskání se nejčastěji využívá jako předůprava povrchů před aplikací nátěrových hmot nátěrem, nebo nástřikem.Tato technologie dokáže v krátké době účinně působit na menších součástkách a výrobcích, ale také i na velkých plochách.
Tryskání dokonale zabezpečí čištění, odmašťování a odstraňování starých nátěrů, rezů a starých nežádoucích povrchů.
Tryskání realizujeme nejmodernější technologií s použitím našich mobilních jednotek. Toto mobilní tryskání můžeme vykonávat kdekoliv v terénu, nebo u Vás ve firmě bez připojení elektrické energie.


Renovace sklepních prostor

Rekonstrukci sklepních prostor provádíme na klíč, vyklizení prostoru, likvidace odpadu, stavebních prací, zhotovení nové elektroinstalace. Rozsah využití služeb je na uvážení zákazníka. Věříme, že jsme všechny naše zákazníky svojí prací plně uspokojili a budeme potěšeni, obrátíte-li se na nás s Vašimi požadavky i Vy. Spokojenost našich zákazníkú je u nás vždy na prvním místě.


Ošetření povrchu

Neošetřené pohledové cihlové zdivo po nějaké době začne mikroskopicky zvětrávat. Do vzniklých mikrotrhlinek se začne dostávat voda, která narušení postupně urychlí. Tomu se dá předejít ošetřením povrchu penetračním nátěrem. Penetrační nátěr je vhodný jak do interiéru, tak i do exteriéru.


Vysoušení vlhkého zdiva

Účinným a dlouhodobým řešením problémů s vlhkostí je sanace vlhkého zdiva. Systém hydroizolačních, vysoušecích a stavebních opatření má za cíl trvalé snížení obsahu vlhkosti ve zdivu. Volbě vhodné sanační metody a realizaci vysoušení by mělo vždy předcházet přesné určení zdroje vlhkosti.

Vysušit vlhké zdivo, nebo se zbavit nežádoucí vlhkosti a případně plísně, pomohou vysoušeče zdiva. Odvlhčovače jsou zařízení, sloužící ke snižování nadměrné vlhkosti vzduchu. Vysoušeče zároveň dokáží udržet určitou hodnotu vlhkosti na předem nastavené hodnotě a zamezují kondenzaci par a následnému vzniku plísní. 

Kontaktovat dodavatele